Tımarlı Sipahiler nedir?

Sipahi, Osmanlı devletinde ordunun ağır süvari sınıfı askerlerine denirdi. Tımarlı Sipahiler,  Osmanlı ordusunun belkemiğini oluşturan askeri sınıfıdır. Tımarlı Sipahiler ordu içindeki en kalabalık asker sınıfını oluşturur. Tımarlı sipahilerin Osmanlı askeri ve idari sistemi içindeki konumları Avrupalı tarihçilerce Orta çağ Avrupası'nın şövalye sistemi ile karşılaştırılmalarına ve bazı kaynaklarda "Osmanlı şövalyeleri" olarak tanımlanmalarına neden olmuştur.

Tımarlı sipahiler, Tımar yani Toprak sahibi kimselerdir. Bir sefer halinde tüm Tımarlı Sipahilerin sefere katılması zorunludur.

Tımarlı Sipahilerin Görevleri

Tımarlı sipahilerin temel vazifesi savaş zamanında savaşa katılmak, barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak ve Tımar sistemine göre tımarı dahilindeki halktan vergi toplayarak bununla hem kendini geçindirmek, hem de tımarının büyüklüğüne göre asker yetiştirmekti. Böylece hazineye yük olmadan ve ayrıca masraf gerektirmeden ordunun insan, silah, malzeme ve eğitim açısından her an harbe hazır olması ve barış zamanı da ülke genelinde asayişin korunması sağlanıyordu.

Savaş halinde Tımarlı sipahiler atılı olduğundan hızlı hareket edebiliyordular. Bu nedenle düşmanı çember içine almak ve kaçan düşmanı kovalamak onların göreviydi.

Tımarlı Sipahilerin özellikleri

1. Tımarlı sipahiler Türklerden oluşurdu.

2. Tımarlı sipahiler tımar sahiplerinden ve bunların beslemekle yükümlü oldukları askerlerden meydana gelirdi.

3. Tımarlı sipahilerin atları bulunmaktadır.

4. Tımarlı sipahilerin Başlarında miğfer üstlerinde zırh bulunur.

5. Her üç bin akça için sipahi yanında kendisi gibi atlı ve teçhizatlı bir asker getirmeğe mecburdur.

Alaybeyi nedir?

Sipahilerin subaylarına "Alaybeyi" denir. Her alaybeyi 1000 sipahiyi kumanda eder.

Tımarlı Sipahi Türleri

1. Tezkireli Tımarlı Sipahi

2. Tezkeresiz Tımarlı Sipahi

Tezkereli Tımarlı Sipahi

Tezkireli tımarlılar, tımarı merkezden, yani İstanbul’da Divan-ı Hümayundan doğrudan doğruya alanlardır

Tezkeresiz Tımarlı Sipahi

Tezkiresiz timarlılar, dirliklerini Beylerbeyinin arzı üzerine alanlardır.

Kılıç nedir?

Bir tımarın ilk üç bin akçalık çekirdek kısmına "kılıç" denir.

Terakki nedir?

Bir tımarın ilk üç bin akçalık çekirdek kısmından geriye kalana kısmına "terakki" denir.

Tımarlı Sipahi Teşkilatının Bozulması ve bunun nedeni

En mükemmel şeklini Kanuni Sultan Süleyman zamanında alan timarlı sipahi teşkilatı XVI. yüzyıl sonlarından itibaren bozulmaya başlamıştır.

Bunun başlıca sebebi, kanun dışı tevcihler yapılması ve bu tayinlere rüşvet karışmasıdır. Bu yüzden müteakip yüzyıllarda önemi iyice azalan timarlı sipahiler geri hizmete alınmışlar, yerlerini derme çatma nizamsız kuvvetlere bırakmışlardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç